تبلیغات
سکوت بی انتها - کاش دنیا...

سکوت بی انتها

.::همیشه سکوت علامت رضایت نیست شاید کسی دارد خفه میشود پشت سنگینیه یک بغض طولانی::.

کاش دنیا...

خستــــه ام از تمــــام بــاور هـــا . . .

خستــــه ام از تمــــام نــــگاه هـــا . . .

از حـــرفهـــا . .

پــچ پــچ هــــا . . .

کـــاش دنیـــــا رنـــگ عـــوض کنـــد

کـــاش بـــاران ببـــارد و بـــا خـــود ایـــن دورنگیـــــها دوروییــــها را بشــــویــد . . .

مـــن دلـــم دنیــــای تـــازه فکــــر تــــازه هــــوای تـــازه میخــــواهــــد...


[ پنجشنبه 19 دی 1392 ] [ 23:26 ] [ سوسن ] [ نظرات() ]