تبلیغات
سکوت بی انتها - مگر میشود...

سکوت بی انتها

.::همیشه سکوت علامت رضایت نیست شاید کسی دارد خفه میشود پشت سنگینیه یک بغض طولانی::.

مگر میشود...

ﭼــﮧ ڪــﺎﺭ ﺑـــﮧ פּــ ـﺮﻓــِــ ﻣـــ ـﺮבﻡ בﺍﺭﻡ ، 


ﺯﻧــבﮔــــﮯ ﻣـــלּ ﻫــﻤــﯿــــלּ ﺍﺳــﺘـ ــــ ...


 ﺷـﺒــ ـــ ﮐــﮧ ﻣــﮯ ﺷـ ــﻮב ، 


ﺭﻭﮮ ﺗـﺨـﺘــ ـــﻢ בﺭﺍﺯ ﻣــﮯ ڪـﺸـــﻢ ، 


ﻋـ ــﺎﺷـﻘــ ـﺎﻧـــﮧ ﺍﮮ ﻣــﮯ לּــ ـﻮﯾـﺴـــﻤـ ، 


פֿـﯿـ ــﺮﻩ ﻣــﮯ ﺷـ ــﻮﻡ ﺑــﻪ ﻋـﮑـﺴـﺘــ ـــ ...


ﻭ ﺑــﺎ פֿــ ـﻮבـ ﻓـڪــ ـﺮ ﻣــﮯ ڪــﻨـــﻢ ... 


ﻣـﮕــ ــﺮ ﻣــﮯ ﺷــ ــﻮב ﺗــ♥ــﻮ ﺭﺍ בﻭﺳـﺘــ ـــ ﻧــבﺍﺷـﺘــ ـــ ...!!! "

[ جمعه 15 آذر 1392 ] [ 00:06 ] [ سوسن ] [ نظرات() ]